EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitisation and Reprocessing. Het is een effectieve therapievorm die ingezet kan worden wanneer je last blijft houden van de gevolgen van een schokkende gebeurtenis. Denk daarbij aan een ongeval, seksueel geweld of een geweldsdelict. Onderzoek heeft aangetoond dat EMDR ook inzetbaar is bij verslavingen, liefdesverdriet, rouwverwerking en stress. Daarnaast is het te te gebruiken bij gevoelens van angsten, schaamte, slecht zelfbeeld, slaap- en eetproblemen en PTSS (post Traumatiche Stress Stoornis). Het helpt om het trauma te verwerken door de emotionele lading te reguleren.

Intakegesprek

Eerst zal er een intakegesprek plaatsvinden waar ik aandacht besteed aan de oorzaak en achtergrond van je klachten. Daarnaast kijk ik naar je persoonlijke draagkracht en de last die je ondervindt van de klachten. Daaruit zal blijken of traumaverwerking nodig is en of daarvoor EMDR gebruikt kan worden. EMDR werkt snel maar kan een intensieve therapie zijn.

EMDR procedure

Wanneer de sessie gestart wordt zal ik je vragen terug te denken aan de nare gebeurtenis, inclusief beelden, gedachten en gevoelens. Dan wordt het verwerkingsproces opgestart. Als je de beelden en gevoelens voor de geest hebt gehaald zal je gelijkertijd afgeleid worden door oogbewegingen. Hierbij gebruik ik meestal mijn hand, geluiden via de koptelefoon of trilapparaatjes die ik afwisselend van links naar rechts laat gaan.

Tijdens de EMDR procedure zal er een stroom aan gedachten en gevoelens op gang komen, vaak verandert er wat. Ik vraag je dan te concentreren op de meest opvallende verandering. Na een aantal herhalingen zal de emotionele lading van de herinnering haar kracht verliezen. Zo zal de schokkende gebeurtenis zijn plek gaan krijgen. Zodoende zal er geen hinder meer worden ervaren. Na 3 tot 4 sessies is 80% van de mensen weer in staat om weer te functioneren in het leven zoals ze wensen..

Wil je meer weten over EMDR, neem gerust contact met mij op!